מערכת רכבלים

קונסטרוקציה אזרחית מערכת רכבלים noun_Time_3357354 Copy 2 2018-2019 noun_Weight_921608 Copy 5 450T pin copy 2 Haifa חברת הגבעה ביצעה עבור חברת הרכבלים הגדולה בעולם Doppelmayr האוסטרית את עבודות הפלדה לרכבל מפרץ – טכניון – אוניברסיטת חיפה. רצוי להוסיף כאן טקסט שמתאר את תהליך העבודה או קצת מעבר מה זה כלל כמידע כל הפרוייקט רצוי להוסיף […]

טחנה 13

מפעלי תעשייה טחנה 13 noun_Time_3357354 Copy 2 2020-2018 noun_Weight_921608 Copy 5 1850T pin copy 2 Ramla נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם […]

מיכל תעא

מפעלי תעשייה מיכל תעא noun_Time_3357354 Copy 2 2020-2018 noun_Weight_921608 Copy 5 1850T pin copy 2 Ramla נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם […]

סילו 14

מפעלי תעשייה סילו 14 noun_Time_3357354 Copy 2 2020-2018 noun_Weight_921608 Copy 5 1850T pin copy 2 Ramla נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם […]