איצטדיון בלומפילד

קונסטרוקציה אזרחית איצטדיון בלומפילד noun_Time_3357354 Copy 2 2020-2018 noun_Weight_921608 Copy 5 1850T pin copy 2 Tel Aviv חברת הגבעה התקשרה בחוזה עם החברה הכלכלית ת"א יפו לביצוע עבודות גג הפלדה והפשייה ההיקפית באצטדיון בלומפילד החדש. הפרויקט התחלק לשני חלקים עיקריים, החלק הראשון כלל את גגות הפלדה מעל היציעים המזרחי והמערבי והחלק השני את הפשייה העיצובית […]

גשר יהודית

קונסטרוקציה אזרחית גשר יהודית noun_Time_3357354 Copy 2 2018-2019 noun_Weight_921608 Copy 5 1,100T pin copy 2 Tel Aviv חברת הגבעה התקשרה בחוזה עם חברת שורה מקבוצת אורון לביצוע עבודות גשר הולכי רגל ורוכבי אופניים מעל נתיבי איילון בין שדרות יהודית לשכונת ביצרון ונועד להוות חיבור נוסף בין מרכז ת"א לבין השכונות ומגדלי המשרדים במזרח העיר. הגשר […]