מערכת רכבלים

קונסטרוקציה אזרחית מערכת רכבלים noun_Time_3357354 Copy 2 2018-2019 noun_Weight_921608 Copy 5 450T pin copy 2 Haifa חברת הגבעה ביצעה עבור חברת הרכבלים הגדולה בעולם Doppelmayr האוסטרית את עבודות הפלדה לרכבל מפרץ – טכניון – אוניברסיטת חיפה. רצוי להוסיף כאן טקסט שמתאר את תהליך העבודה או קצת מעבר מה זה כלל כמידע כל הפרוייקט רצוי להוסיף […]

טחנה 13

מפעלי תעשייה טחנה 13 noun_Time_3357354 Copy 2 2020-2018 noun_Weight_921608 Copy 5 1850T pin copy 2 Ramla נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם […]

מיכל תעא

מפעלי תעשייה מיכל תעא noun_Time_3357354 Copy 2 2020-2018 noun_Weight_921608 Copy 5 1850T pin copy 2 Ramla נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם […]

סילו 14

מפעלי תעשייה סילו 14 noun_Time_3357354 Copy 2 2020-2018 noun_Weight_921608 Copy 5 1850T pin copy 2 Ramla נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם […]

איצטדיון בלומפילד

קונסטרוקציה אזרחית איצטדיון בלומפילד noun_Time_3357354 Copy 2 2020-2018 noun_Weight_921608 Copy 5 1850T pin copy 2 Tel Aviv חברת הגבעה התקשרה בחוזה עם החברה הכלכלית ת"א יפו לביצוע עבודות גג הפלדה והפשייה ההיקפית באצטדיון בלומפילד החדש. הפרויקט התחלק לשני חלקים עיקריים, החלק הראשון כלל את גגות הפלדה מעל היציעים המזרחי והמערבי והחלק השני את הפשייה העיצובית […]

גשר יהודית

קונסטרוקציה אזרחית גשר יהודית noun_Time_3357354 Copy 2 2018-2019 noun_Weight_921608 Copy 5 1,100T pin copy 2 Tel Aviv חברת הגבעה התקשרה בחוזה עם חברת שורה מקבוצת אורון לביצוע עבודות גשר הולכי רגל ורוכבי אופניים מעל נתיבי איילון בין שדרות יהודית לשכונת ביצרון ונועד להוות חיבור נוסף בין מרכז ת"א לבין השכונות ומגדלי המשרדים במזרח העיר. הגשר […]