מפעלי תעשייה

סילו 14

נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי

נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי

נא לספק תוכן בהקדם האפשרי נא לספק תוכן בהקדם האפשרי

שם המזמין
איצטדיון בלומפילד

חברת פיקוח
קידן ניהול פרויקטים בע"מ

שנה
2018-2020

הקיף עבודה
1,850 טון קונסטרוקציה
16,000 מ״ר חיפויים

קונסטרוקטור
דורון שלו הנדסה בע״מ

אדריכל
אדריכלים מנספלד קהת בע"מ

לכל הפרוייקטים

לפרוייקט הבא