קונסטרוקציה אזרחית

מערכת רכבלים

חברת הגבעה ביצעה עבור חברת הרכבלים הגדולה בעולם Doppelmayr האוסטרית את עבודות הפלדה לרכבל מפרץ - טכניון - אוניברסיטת חיפה.

רצוי להוסיף כאן טקסט שמתאר את תהליך העבודה או קצת מעבר מה זה כלל כמידע כל הפרוייקט רצוי להוסיף כאן טקסט שמתאר את תהליך העבודה או קצת מעבר מה זה כלל כמידע כל הפרוייקט

היקף העבודה 450 טון קונסטרוקציה. תקופת ביצוע: 2018-2019

שם המזמין
אוניברסיטת חיפה

שנה
2018-2019

הקיף עבודה
450 טון קונסטרוקציה

לכל הפרוייקטים

לפרוייקט הבא