פעילויות

קונסטרוקציה אזרחית

עשרות שנים של ניסיון, יכולות הנדסה וייצור, כוח אדם מיומן ומנוסה, הובילה את חברת הגבעה לתפוס את מקומה בצמרת היצרנים בתחום התעשיות הכבדות בישראל